A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

 

 

Obowiązki w zakresie odśnieżania chodników

 Opublikowano 08.01.2019

W związku z powtarzającymi sie opadami śniegu przypominamy właścicielom i zarządcom nieruchomości o obowiązku odśnieżania i uszorstniania nawierzchni ciągów pieszych przylegających bezpośrednio do ich nieruchomości.

Ponadto przypomina się mieszkańcom, że na podstawie Uchwały Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew, że w sezonie zimowym właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obowiązani są do:

  1. uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. podwórzy, bram i przejść, zieleńców, niezwłocznie po ich pojawieniu się. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
  2. gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz z jezdni na chodnik, a także w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych;
  3. usunięcia śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie chodnika i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem lub innym środkiem nie szkodliwym dla środowiska). Piasek użyty do powyższych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Do usuwania śliskości na chodniku zabrania się stosowania soli;

 

różne podejście do odśnieżania

różne podejście do odśnieżania

prawidłowo utrzymany chodnik

prawidłowo utrzymany chodnik

dwóch właścicieli, dwa standardy

dwóch właścicieli, dwa standardy

różne podejście do odśnieżania

różne podejście do odśnieżania

 


<< Powrót do aktualności

Ponadto przypomina się mieszkańcom, że na podstawie Uchwały Nr IX/53/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r.w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew, że w sezonie zimowym właściciele nieruchomości (współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) obowiązani są do:

  1.  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. podwórzy, bram i przejść, zieleńców, niezwłocznie po ich pojawieniu się. Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;

  2. gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu przy krawędzi chodnika z jezdnią, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych. Zabrania się usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren jezdni oraz z jezdni na chodnik, a także w miejsca powodujące zakłócenia w ruchu pieszych;

  3. usunięcia śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po jej pojawieniu się, poprzez odlodzenie chodnika i zabezpieczenie powierzchni celem umożliwienia bezpiecznego poruszania się pieszych (np. posypanie piaskiem lub innym środkiem nie szkodliwym dla środowiska). Piasek użyty do powyższych celów należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Do usuwania śliskości na chodniku zabrania się stosowania soli;


OBSŁUGA KLIENTA
513 016 410
58 535 23 31
wewn. 39

POCZTA ELEKTRONICZNA
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inwestkom Logo Biale 2

INWEST-KOM
w Gniewie Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew
NIP 5932124915
Regon 191605137
KRS 0000110050

Godziny pracy

pon, wt, czw: 7-15,
środa: 7-16,
piątek: 7-14
Kasa czynna w godz. 7-14
Dzialaj Z Nami Budujaco2