INWEST-KOM Przetargi

Informacja dla Wykonawców:
Niniejsza strona stanowi oficjalny profil nabywcy Spółki INWEST-KOM w Gniewie jako zamawiającego, gwarantując wymaganą przepisami Prawa Zamówień Publicznych jawność ogłoszeń a przez to większą konkurencję, niższe ceny realizacji zamówień i właściwsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją:

Poniżej dostępne są strony prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

 

 

Opublikowany 24 czerwca 2019
Zmodyfikowany 17 lipca 2019
 
 
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
 
Przetarg nieograniczony, drugie postępowanie, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu
                                                     

Czytaj więcej: Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu - Wodna 8 w Gniewie -...

Opublikowany 24 czerwca 2019
Zmodyfikowany 17 lipca 2019
 
 
POSTĘPOWANIE UNIEWAZNIONE
 
Przetarg nieograniczony, drugie postępowanie, brak ofert niepodlegających odrzuceniu
                                                     

Czytaj więcej: Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu - Wiślana 10 w Gniewie -...