INWEST-KOM Archiwum przetargów

Poniżej dostępne są archiwalne strony postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w firmie INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.


>> Aktualne zamówienia publiczne (link zewnętrzny)


<< Powrót do strony głównej

Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu - Wodna 8 w Gniewie - WM/01/05/2019 (2) - uniewaznione

Opublikowany 24 czerwca 2019
Zmodyfikowany 17 lipca 2019
 
 
POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE
 
Przetarg nieograniczony, drugie postępowanie, nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu
                                                     

Czytaj więcej: Prace remontowo-renowacyjne elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu - Wodna 8 w Gniewie -...