INWEST-KOM Przetargi

Informacja dla Wykonawców:
Niniejsza strona stanowi oficjalny profil nabywcy Spółki INWEST-KOM w Gniewie jako zamawiającego, gwarantując wymaganą przepisami Prawa Zamówień Publicznych jawność ogłoszeń a przez to większą konkurencję, niższe ceny realizacji zamówień i właściwsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.

Poniżej dostępne są strony prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych: