INWEST-KOM Przetargi

Wykonanie nakładek asfaltowych - ZP/3/2017

Opublikowany 6 października 2017
Zmieniony 31 października 2017
POSTĘPOWANIE ROZSTRZYGNIĘTE, ZAWARTO UMOWĘ W DNIU 31.10.2017

"Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych w miejscowościach: Gniew (ul. Witosa) oraz Ciepłe" - ozn. ZP/3/2017

Przetarg nieograniczony  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z bieżącym remontem nawierzchni drogowych dróg gminnych poprzez wykonanie nakładek asfaltowych o łącznej grubości  8 cm  (warstwa wiążąca + warstwa ścieralna)  na dwóch odcinkach:

  1. odcinek drogi gminnej w Gniewie w ul. Witosa, od ul.27 Stycznia do istniejącej nawierzchni asfaltowej przy bloku mieszkalnym Witosa 7 – 110 mb jezdni;
  2. odcinek drogi gminnej nr 228009G Ciepłe - Szprudowo w miejscowości Ciepłe, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2815G do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – 315 mb jezdni

Wykonawca wykona prace z materiałów własnych – materiały po stronie Wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiara pkt 3 SIWZ.

 
PLIKI DO POBRANIA:

Część I - Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami

Część II - Wzór umowy

Część III - Dokumentacja techniczna

 

<< Powrót przetargi

<< Strona główna